Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Linked Organisation of Local Authority ICT Societies

Om beter zicht te krijgen op wat er in andere landen speelt op het gebied van digitalisering bij lokale overheden, heeft NEDICTOR zich aangesloten bij het internationale samenwerkingsverband LOLA (= Linked Organisation of Local Authorities), waarvan onze voorzitter Eddy Van der Stock ook voorzitter is.

Uit de eerste contacten met de verenigingen uit andere Europese landen blijkt dat er nogal wat overeenkomsten zijn in de onderwerpen die besproken worden. Zo vinden we bijvoorbeeld de beloning van de ICT-medewerker, maar ook de waardering van de ICT-dienst en de dienstverlening, of de discussie over de positie van de ICT-medewerker en de ICT-dienst binnen het bestuur, ....

De eerste Europese projecten hebben al plaatsgevonden. Sinds 2012 is LOLA een vzw, zodat we ons onder één vlag kunnen presenteren op Europees en mondiaal niveau.

LOLA geeft ons de mogelijkheid om samen te werken met de volgende partners:

 

 1. ALGIM - Nieuw-Zeeland
 2. GMIS - VS
 3. KommITS - Zweden
 4. MISA - Canada
 5. SOCITM - Verenigd Koninkrijk
 6. NEDICTOR- Nederland
 7. MAV Technology - Australië

Wat is LOLA?

LOLA (Linked Organisation of Local Authority ICT Societies "LOLA") is een non-profit organisatie van ICT beroepsverenigingen. Deze verenigingen bestaan uit professionals die werkzaam zijn in lokale overheden en andere organisaties voor lokale publieke dienstverlening, en hun leveranciers, in verschillende landen wereldwijd.

LOLA werkt collectief en samen om voordelen te bereiken voor deze organisaties, hun leden en de burgers die zij dienen.

Onze kernwaarden zijn gebaseerd op onze wens om een hoog niveau van lokale overheidsdiensten aan onze burgers aan te bieden door de effectieve inzet van informatie- en communicatietechnologieën. Wij willen dit bereiken door gezamenlijke projecten, het delen van goede praktijken, producten en diensten, gezamenlijke beïnvloeding van nationale overheden en het betrekken van de ICT toeleveringsindustrie.

Wij streven ernaar een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Europese en/of internationale ICT-normen, codes van goede praktijken, coördinatie van grensoverschrijdende projecten en het mogelijk gebruik maken van nationale en Europese financiering om deze doelstellingen te bereiken. Ook buiten Europa zullen soortgelijke mogelijkheden worden benut.

Wij ondersteunen elkaar bij het nastreven van onze doelstellingen.

Wij steunen de verklaringen in de Citadelverklaring (als uitbreiding van de verklaring van Malmö) als specifieke werkterreinen of kerngebieden waarop nationale beleidsmakers met onze steun concrete steun kunnen verlenen om het lokaal bestuur te verbeteren:

 • Gemeenschappelijke architectuur, gedeelde diensten en normen;
 • Open gegevens, transparantie en persoonlijke rechten:
 • Participatie en betrokkenheid van burgers:
 • Privacy en identificatie van personen
 • Plattelandsontwikkeling