Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Bedrijfslid worden

In de statuten van NEDICTOR is opgenomen dat marktpartijen zich als Toegetreden Lid kunnen aansluiten bij de vereniging.   

Algemeen 

NEDICTOR biedt een lidmaatschap met diverse voordelen aan bedrijfsleden, waaronder toegang tot exclusieve content en netwerkmogelijkheden.

Dit bedrijfslidmaatschap heeft een duur van één jaar en vangt aan op de eerste van de maand waarop het lidmaatschap wordt aangegaan. 
Het bedrijfslidmaatschap (contract) wordt telkens stilzwijgend verlengd met de periode van 1 jaar. De overeenkomst is schriftelijk aangetekend opzegbaar telkens tot 1 maand vóór de 31e december van het lopende jaar. 

Contractant is verplicht een bedrag aan NEDICTOR te betalen, overeenkomstig het lidmaatschapsniveau dat is aangegaan. Contractant, ontvangt hiervoor telkens een factuur.   

NEDICTOR zal het door de Contractant ter beschikking gestelde bedrag, naar eigen inzicht kunnen aanwenden mits deze aanwending zal geschieden binnen de doelstellingen van NEDICTOR. 

NEDICTOR behoudt zich het recht voor dit contract te ontbinden indien door de Contractant niet wordt voldaan aan de voorwaarden en bepalingen van de aangegane overeenkomst. Hetzelfde geldt als de Contractant het bedrag niet tijdig zal hebben voldaan. Tevens wanneer de Contractant de goede naam en faam van NEDICTOR zal schaden, dit laatste ter uitsluitende beoordeling van NEDICTOR zelf. Dit alles zal gebeuren zonder dat NEDICTOR door een dergelijke ontbinding, die schriftelijk aangetekend zal geschieden, schadeplichtig zal worden ten opzichte van de Contractant.  

Contractant, heeft het recht deze overeenkomst te ontbinden indien NEDICTOR in gebreke blijft bij de nakoming van één of meer verplichtingen die voor NEDICTOR voortvloeien uit deze overeenkomst. Een dergelijke ontbinding kan echter slechts schriftelijk aangetekend geschieden stellende een termijn van dertig dagen. Binnen deze termijn kan NEDICTOR alsnog aan haar verplichting(en) ten opzichte van de Contractant voldoen, bij gebreke daarvan zal de onderhavige overeenkomst als dan nog na voornoemde periode als ontbonden worden beschouwd. 

NEDICTOR is, na ontvangst van het hierboven genoemde bedrag, verplicht voor deze bijdrage conform de aangegane lidmaatschapsvorm een tegenprestatie te leveren zoals hieronder gedefinieerd  

 

Samenstelling 

NEDICTOR biedt per contractvorm een afgepast scala aan faciliteiten/diensten. Daarnaast is er een puntenstelsel dat een bedrijfslid de mogelijkheid biedt om een aantal punten te besteden aan faciliteiten uit een menukaart. 

 

NEDICTOR basislidmaatschap 

€ 1000 *1

1) Het bestuur zal jaarlijks deze tarieven evalueren. 

 

Contractvorm bedrijfsleden

Geleverde prestatie

Omschrijving 

Themadag

Eén tot twee keer per jaar organiseert NEDICTOR een intrigerende themadag. Als bedrijfslid heeft u recht om aanwezig te zijn tijdens deze dagen. Hier kunt u een keuzen maken hoe u vertegenwoordigt wil worden. Zo kunt u er voor kiezen om een intressante workshop te geven, een sprekersslot te benuttigen of met een stand of speeddate-plek aanwezig te zijn.  

Mailing 

NEDICTOR biedt u de gelegenheid om éénmaal per jaar een nieuwsflash te versturen via het NEDICTOR-netwerk. 

Webinar/Podcast

NEDICTOR organiseert om de maand een webinar of podcast, als bedrijfslid heeft u recht om één maal per jaar een bijdrage te leveren aan deze dynamische kennissessies.  

Netwerking

NEDICTOR bied bedrijfsleden toegang tot het NEDICTOR-forum waar u direct in contact komt met professionals uit het informatie domein in Nederland. Ook blijft u up-to-date met de twee wekelijkse nieuwsbrief met actuele informatie over wat er in de informatica speelt bij de gemeentes.  

Vermelding op de website 

Op de NEDICTOR-website krijgt uw bedrijf een profiel waarin een korte bio het bedrijf gepresenteerd kan worden. Hierbij kunt u een URL toevoegen naar een webpagina naar keuzen en de LinkedIn van uw bedrijf. 

Deskundige spreker 

NEDICTOR organiseert regelmatig interessante kennissessies in de gemeentes met acutuele thema's. Als bedrijfslid krijgt u de mogelijkheid om uw deskundigheid in te zetten voor deze bijeenkomsten in de vorm van sprekers op seminaries, workshops, enz. 

Bijdrage tot de nieuwsbrief 

Elke twee weken wordt de NEDICTOR-nieuwsbrief verstuurd naar alle leden. Als bedrijfslid kunt u éénmaal per jaar een bijdrage leveren.

Gebruik NEDICTOR logo 

U heeft het recht het logo van NEDICTOR te gebruiken in uw communicatie met uw klanten, mét de vermelding “Bedrijfslid Brons – NEDICTOR”.