Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Over ons

De vereniging

NEDICTOR (voorheen de Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten), is in 1991 opgericht.

Op initiatief van een aantal gemeentelijke coördinatoren I&A is in 1991 de Vereniging van Informatie- en Automatiseringsprofessionals in Nederlandse Gemeenten (VIAG) opgericht.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 26 april 2023 heeft de VIAG een belangrijke stap gezet in haar transitie naar een modernere organisatie die zich wil richten op de digitale transformatie binnen de Nederlandse gemeenten.

Tijdens deze algemene ledenvergadering werd (unaniem) ingestemd met de goedkeuring van een nieuwe visie, statuten en het huishoudelijke reglement van de vereniging onder de nieuwe naam NEDICTOR (Nederlandse ICT Organisatie). Deze nieuwe naam staat in het Latijn voor "een teller", waarmee men aangeeft dat iedereen binnen de gemeentelijke digitale transformatie meetelt voor de vernieuwde organisatie.

De transitie van VIAG naar NEDICTOR is tevens een logische stap in een wereld waarin digitalisering en automatisering steeds belangrijker wordt. Ontwikkelingen hierin gaan in een dermate hoog tempo dat gemeenten dit soms moeilijk kunnen bijhouden.  Het is van cruciaal belang dat gemeenten zich kunnen aanpassen aan deze veranderingen en daarvoor de juiste expertise en ondersteuning krijgen. NEDICTOR wil hierin een rol spelen door het bieden van een platform waarop informatie, kennis en ervaringen gedeeld wordt.

Samen bouwen wij aan een succesvolle digitale toekomst voor gemeenten.